“Μέρος Β: Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας”

Τεύχος 14

“Μέρος Β: Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας”

Ελευθέριος Κληρίδης

Σελίδες

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι να διερευνήσει την επιχειρούμενη αναθεώρηση της σχολικής ιστορίας στην Κύπρο μέσα από το πρίσμα της εκπαιδευτικής μεταφοράς. Υποστηρίζεται ότι το εν λόγω εγχείρημα ανακύπτει ως επίπτωση της μεταφοράς του λόγου της «νέας ιστορίας» στην Κύπρο. Η μεταφορά του συντελεί στη δημιουργία συνθηκών για απαξίωση της «παραδοσιακής ιστορίας» και νομιμοποίηση της επαναδιαπραγμάτευσής του με βάσει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιταγές της νέας ιστορίας. Επιπλέον, αποτυπώνει τις προσδοκίες των φορέων που τον δανείζονται και δανείζουν για επίλυση τοπικών ή/και ευρύτερα ευρωπαϊκών προβλημάτων, κυρίως πολιτικής φύσεως.
Το κείμενο διακρίνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος προσδιορίζει το θεωρητικό υπόβαθρο του άρθρου. Ακολουθεί η διερεύνηση της ανάδυσης της «νέας ιστορίας» στη διεθνή παιδαγωγική σκηνή και παρουσιάζονται τα ειδοποιά γνωρίσματά της. Το τρίτο μέρος εστιάζεται στις διαδικασίες και τους φορείς μεταφοράς της στην Κύπρο. Στο τέταρτο μέρος εξετάζονται η πρόσληψη και η μεταμόρφωση του λόγου της νέας ιστορίας στο συγκείμενο που μεταφέρεται.

Κατέβασε το άρθρο