“Μέρος Β: Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην κυπριακή εκπαίδευση: Η Σισύφεια πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 2004-2009”

Τεύχος 14

“Μέρος Β: Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην κυπριακή εκπαίδευση: Η Σισύφεια πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 2004-2009”

Ανδρέας Μ. Καζαμίας

Σελίδες

Περίληψη
Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια ιστορικο-συγκριτική ανάλυση του ρηματικού λόγου για την Κυπριακή Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, όπως αποτυπώνεται σε κείμενα (ομιλίες, ανακοινώσεις, εγκυκλίους), θεσμίσεις και εκθέσεις επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), και σε σχετικά κείμενα από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, από το 2004 μέχρι το 2009.
Η παρούσα ανάλυση αρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την Έκθεση της Επιτροπής των Επτά Πανεπιστημιακών με τίτλο Δημοκρατική και Ανθρώπινη Παιδεία στην Ευρωκυπριακή Πολιτεία. Στο δεύτερο μέρος, πραγματεύεται ο λόγος για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΥΠΠ και σε μερικά άλλα σχετικά κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής επί κυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου (2004-2008). Στο τρίτο μέρος, επιχειρείται μια θεώρηση της σημερινής και εν εξελίξει εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης επί κυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, όπως αυτή απεικονίζεται σε επιλεγμένα κείμενα. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, γίνεται μία συνοπτική αποτίμηση των τριών φάσεων της μεταρρύθμισης στην πρόσφατη διαχρονική της πορεία, ιδιαίτερα του μεταρρυθμιστικού λόγου της Έκθεση της Επιτροπής των Επτά Πανεπιστημιακών και του σημερινού, όπου η διαμόρφωση ενός «δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολικού συστήματος» τέθηκε ρητά ως απώτερος σκοπός της Κυπριακής πολιτείας.

Κατέβασε το άρθρο