“Μέρος Β: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παράδειγμα Κύπρου και Ελλάδας – ενστάσεις, αντιστάσεις, συγκλίσεις, προοπτικές”

Τεύχος 14

“Μέρος Β: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παράδειγμα Κύπρου και Ελλάδας – ενστάσεις, αντιστάσεις, συγκλίσεις, προοπτικές”

Σήφης Μπουζάκης

Σελίδες

Περίληψη
Το άρθρο διακρίνεται σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα διάφορα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που έχουν επιχειρηθεί στην Κύπρο και την Ελλάδα κατά το παρελθόν. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της πολιτικής της ταύτισης της κυπριακής εκπαίδευσης με την αντίστοιχη της Ελλάδας. Στο τρίτο μέρος περιγράφεται σε συντομία η υπό εξέλιξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο. Το τέταρτο μέρος εστιάζεται σε μια βασική όψη της επιχειρούμενης κυπριακής μεταρρύθμισης – αυτή της πρότασης για το ενιαίο λύκειο – και εξετάζει τις ενστάσεις σε αυτή την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι αυτές προέρχονται κυρίως από ιστορικά διαμορφωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα. Στο τελευταίο μέρος, ο συγγραφέας υποστηρίζει τη θέση ότι ήταν ιστορικό λάθος η πολιτική της απόλυτης ταύτισης της κυπριακής με την ελληνική εκπαίδευση και ενθαρρύνει τους κύπριους πολιτικούς ιθύνοντες να ακολουθήσουν τη δική τους εκπαιδευτική πορεία και να ανασυγκροτήσουν το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα με βάσει τις προτάσεις της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

Κατέβασε το άρθρο