“Μέρος Α: Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μια προβληματική συμβίωση”

Τεύχος 14

Ειδικό θεματικό τεύχος: Συγκριτική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Η περίπτωση της Κύπρου

“Μέρος Α: Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μια προβληματική συμβίωση”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες

Περίληψη
Η συγκριτική εκπαίδευση διατήρησε απ’ αρχής μια διαλεκτική σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική. Διαμορφώθηκε ως επιστημονικός κλάδος στο τέλος μιας εποχής κατά την οποία η εκπαιδευτική πολιτική αναζήτησε στον εκπαιδευτικό δανεισμό ερείσματα για την καθιέρωση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης. Συνέχισε να αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και να εξηγηθεί η διαφορετικότητα των επιμέρους συστημάτων. Φιλοδόξησε αργότερα, κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης και η αξιοποίησή της στην οικονομική ανάπτυξη. Στη φάση αυτή πολιτικοί και συγκριτολόγοι βρέθηκαν συχνά να συνεργάζονται. Μια συνεργασία που συνεχίζεται στις μέρες μας και επεκτείνεται στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών όπου η πολιτική συναντά την τεχνογνωσία. Το άρθρο που ακολουθεί περιγράφει και αναλύει τους ρόλους των δύο πλευρών, τις δυσκολίες που ενέχει μια τέτοια συνεργασία και επισημαίνει τους κινδύνους που περικλείει η προβληματική στη βάση της σύμπραξη των δύο πλευρών.

Κατέβασε το άρθρο