Κριτικός παιδαγωγός υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης

Τεύχος 27

“Κριτικός παιδαγωγός υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης”

Κωνσταντίνος Καρράς

Σελίδες: 81 – 97

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη θέτει μερικά θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του κριτικού παιδαγωγού υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό βασικές έννοιες που συζητούνται είναι η ισότητα, η ελευθερία, η δημοκρατία, η συμμετοχή, η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η ενσυναίσθηση. Παράλληλα προτείνεται το σχολείο να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συνειδητοποιηθεί όχι μόνο από εκείνους που βρίσκονται μέσα στους χώρους του σχολείου αλλά και έξω από αυτό. Οι εκπαιδευτικοί ως ακτιβιστές κατανοούν ότι οι έννοιες της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης αφορούν την κοινότητα στο σύνολό της και όχι μόνο τα σχολεία. Μάλιστα, ο ακτιβιστής παιδαγωγός κρίνεται σκόπιμο να αναπτύξει ηγετικές δράσεις, οι οποίες «αγκαλιάζουν» τόσο το μυαλό όσο και την ψυχή των νέων που εκπαιδεύει.

Κατέβασε το άρθρο