“Κοινωνική προέλευση, επιστημονικός κλάδος σπουδών και απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας”

Τεύχος 11-12

“Κοινωνική προέλευση, επιστημονικός κλάδος σπουδών και απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας”

Μαρία Καραμεσίνη

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο αυτό εξετάζει αν και σε ποιό βαθμό η κοινωνική προέλευση των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων επιδρά στην ταχύτητα και την ποιότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της άνισης πρόσβασης στους επιστημονικούς κλάδους σπουδών. Γι’αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται μικρο-δεδομένα πρωτογενούς «έρευνας απορρόφησης αποφοίτων», που πραγματοποιήθηκε το 2005 από τα Γραφεία Διασύνδεσης των πανεπιστημίων υπό την αιγίδα της Οριζόντιας Δράσης, σε δείγμα πτυχιούχων των ετών 1998-2000 από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι ανισότητες πρόσβασης στους διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους σπουδών ανάλογα με την κοινωνική προέλευση των υποψηφίων εξηγούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά όχι πλήρως, τις άνισες ευκαιρίες των πτυχιούχων να βρουν καλές δουλειές και να αποκατασταθούν επαγγελματικά στην ελληνική αγορά εργασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα ότι το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη θετική συσχέτιση με την επιτυχημένη μετάβαση των αποφοίτων από το πανεπιστήμιο στην εργασία απ’ότι το υψηλό οικογενειακό εισόδημα.

Κατέβασε το άρθρο