“Κερδοσκοπία και άμιλλα”

Τεύχος 4

“Κερδοσκοπία και άμιλλα”

Γεώργιος Κουμάντος

Σελίδες

Περίληψη

Σε μια προσπάθεια να συντεθούν τα διεστώτα, το δημόσιο με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ορισμένοι προτείνουν τη δημιουργία του μη-κρατικού, μη- κερδοσκοπικού πανεπιστημίου. Το άρθρο εξηγεί γιατί το θεσμικό αυτό υβρίδιο είναι θνησιγενές και σε κάθε περίπτωση δεν αντιμετωπίζει τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατέβασε το άρθρο