“Ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια. Πανάκεια τής Ανώτατης Εκπαίδευσης;”

Τεύχος 4

“Ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια. Πανάκεια τής Ανώτατης Εκπαίδευσης;”

Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Σελίδες

Περίληψη

Το πρόβλημα των δημόσιων πανεπιστημίων εντοπίζεται στην ελλιπή χρηματοδότησή τους και στο παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Και για τα δύο την ευθύνη έχει το κράτος. Η ίδρυση συνεπώς ιδιωτικών πανεπιστημίων –τα οποία, σημειωτέον, θα είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν υπό το θεσμικό καθεστώς εξάρτησης από το κράτος– δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Τη μόνη έξοδο από τα αδιέξοδα συνιστά τη εφαρμογή της αρχής ο τρώσας και ιάσεται.

Κατέβασε το άρθρο