“Θεωρητικά δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα για τις μορφές ηγεσίας και τις επιδράσεις τους στη σχολική βελτίωση”

Τεύχος 22

“Θεωρητικά δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα για τις μορφές ηγεσίας και τις επιδράσεις τους στη σχολική βελτίωση”

Κώστας Φασούλης, Μαρία Ηλιοφώτου, Δημήτρης Καλογιάννης

Περίληψη

Αν προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, θα διαπιστώσουμε ότι οι προσδιορισμοί του κυριαρχούνται από την πρόθεση «μετά» (μετα-βιομηχανικό, μετα-φορντικό, μετα-νεωτερικό), η οποία σημασιολογικά υποδηλώνει το πέρασμα σε νέους πιο εκλεπτυσμένους τρόπους οργάνωσης της παραγωγής και διευθέτησης των κοινωνικών συστημάτων (Grow, 2005: 66). Παρουσιάζει δε, συνεπεία των αλλαγών, μια σειρά από συνθήκες, όπως ανταγωνισμό, πολυπλοκότητα, υψηλές απαιτήσεις, ασάφεια, αβεβαιότητα, υψηλή διακινδύνευση, ρευστότητα και μη προβλεψιμότητα, που επιβάλλουν σε όλων των ειδών τις οργανώσεις, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, να ανταποκριθούν με ταχύτητα, ευελιξία, προσαρμογή (μέσω της ανανέωσης), καινοτομία, υψηλή ποιότητα και συνάμα χαμηλό κόστος προϊόντων και υπηρεσιών (Μπουραντάς, 2005: 196). Τα υψηλά διακυβεύματα κάθε τύπου οργάνωσης αποτελούν πλέον, αφενός, η επίτευξη αποτελεσμάτων και αφετέρου, η διασφάλιση της αειφορίας της.

Κατέβασε το άρθρο