“Η πρόκληση της διαθεματικότητας και η αποτελεσματικότητα της σχολικής πράξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη”

Τεύχος 5

“Η πρόκληση της διαθεματικότητας και η αποτελεσματικότητα της σχολικής πράξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη”

Ελένη Καρατζιά- Σταυλιώτη

Σελίδες

Περίληψη

Η έννοια της διαθεματικότητας έχει εισέλθει στον κυρίαρχο εκπαιδευτικό λόγο στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση (2003) του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση και την έναρξη της συγγραφής του σχετικού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Ταυτόχρονα, οι διαθεματικές προσεγγίσεις, είτε αυτές αναφέρονται στην εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών στα σχολικά προγράμματα, είτε στην προώθηση των «νέων βασικών δεξιοτήτων», είτε στην καλλιέργεια των στάσεων, συμπεριφορών και αξιών για τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκών εθνικών κυβερνήσεων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο η ποικιλία των εκφάνσεων με τις οποίες εμφανίζεται η παράμετρος της διαθεματικότητας ως ιδεολογία και ως πρακτική, όσο και τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα και επιστημονικές αναζητήσεις. Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται η μέθοδος της κριτική πολιτικής ανάλυσης μέσα από εργαλεία ειδικά διαμορφωμένα για πολιτικές που αναφέρονται στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης, ώστε να αναλυθούν το κείμενο του ΔΕΠΠΣ και το κείμενο του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος (National Curriculum) του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσα από συγκριτική αντιπαραβολή των ευρημάτων της συγκεκριμένη ανάλυσης «φωτίζεται» η έννοια της διαθεματικότητας και αναδεικνύεται η σημασία του εγχειρήματος που προωθείται με το ΔΕΠΠΣ και τις συνακόλουθες παιδαγωγικές υποστηρικτικές δράσεις.

Κατέβασε το άρθρο