“Η Παιδαγωγική του Χρέους και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου”

Τέυχος 24

“Η Παιδαγωγική του Χρέους και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου”

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες:  1 – 32

Περίληψη

Η έννοια του «χρέους» αποτελεί κεντρικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια καθώς συνδέθηκε με διάφορες ‘στιγμές’ της «κρίσης» (οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2010-20. Στη μελέτη συνδέονται η έννοια της «αγωγής» με την έννοια του «χρέους» και υποστηρίζεται ότι το «χρέος» συγκροτεί «λόγο», διαμορφώνει σχέσεις και συνειδήσεις, παράγει εξουσία. Σκοπός του άρθρου είναι η κριτική ανάγνωση σύγχρονων, διακριτών όψεων της «παιδαγωγικής του χρέους» (ηθικής, οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής) ως «τεχνο-λογίας βιοπολιτικού ελέγχου και κατασκευής του σύγχρονου εκπαιδευτικού (κοινωνικού και πολιτικού) «χρεωμένου» υποκειμένου, η οποία συνδέεται με μια νέα θεώρηση για το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθορίζεται από την επικυριαρχία της νεοφιλελεύθερης κυβερνησιμότητας και ελέγχεται από την βιοεξουσία μιας χρεωμένης, επισφαλούς και αναλώσιμης κοινωνίας.

Κατέβασε το άρθρο