“Η νομική ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.”

Τεύχος 20 -21

“Η νομική ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.”

Λουκάς Πετρονικολός

Σελίδες 190-199

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται ο ρόλος των συνταγματικών θεσμών της Ελλάδας και των Η.Π.Α. στην διαμόρφωση διαφορετικών στόχων και πολιτικής για την παιδεία των πολιτών της κάθε χώρας. Πρώτα παρουσιάζεται η έννοια «πολίτης» μέσα από μια σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές, φιλοσοφικές και ιδεολογικές, του φιλελευθερισμού. Στην συνέχεια εξετάζονται οι διαφορές στις εννοιoλογήσεις που απορρέουν από τα συνταγματικά κείμενα των δύο χωρών. Στο σημείο αυτό υποστηρίζεται ότι οι διαφορές αυτές έχουν συμβάλλει ιστορικά στην διαμόρφωση διαφορετικών στόχων για την παιδεία των πολιτών της κάθε χώρας. Με αφορμή την διαπίστωση αυτή και του γεγονότος ότι ο ρόλος του κράτους στις φιλελεύθερες δημοκρατίες έχει αλλοιωθεί, στο τέλος τα εργασίας εγείρονται ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με την αναζήτηση των νέων αρχών, φιλοσοφικών και ιδεολογικών, που θα κατευθύνουν την προετοιμασία δημοκρατικών πολιτών σε μια σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία.[/accordion] Στην εργασία αυτή εξετάζεται το πρόβλημα της καλλιέργειας πολιτών στο ελεύθερο μέρος της Κύπρου. Στο πρώτο μέρος της παρουσιάζονται οι περιοριστικές συγκυρίες και το πολιτικό, κοινωνικοπολιτιστικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο καθώς και μερικά σημαντικά πρόσφατα σχετικά γεγονότα, ενώ στο δεύτερο παρατίθενται τα ευρήματα μιας παγκύπριας έρευνας που διεξήχθη την τριετία 2006-2009 μεταξύ τελειοφοίτων (18 ετών) σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και συζητούνται τρόποι με τους οποίους τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από το σχολείο όσο και από την πολιτεία και την κοινωνία στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης καλλιέργειας πολιτών.

Κατέβασε το άρθρο