“Η κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων: παγκόσμιες τάσεις και ελληνική πραγματικότητα”

Τεύχος 15

“Η κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων: παγκόσμιες τάσεις και ελληνική πραγματικότητα”

Μαρία Παπαϊωάννου

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο σκοπό έχει να παρουσιάσει τις διεθνείς τάσεις στην έρευνα και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων (ΔΣΜ) Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης σε μία προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου τους, με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε εθνικό, κρατικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο (ΗΠΑ, Αγγλία, Ουαλία, Σκοτία, Αυστραλία, Σιγκαπούρη, Ε.Ε). Παρουσιάζονται συγκριτικά δεδομένα αναφορικά με την κατάρτιση, την πιστοποίηση, την αξιολόγηση και την επιλογή των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης. Αξιοποιούνται τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών – διαδικασίες και περιεχόμενο κατάρτισης – όπως και το πλαίσιο Πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων της Ε.Ε (European Qualification Framework, 2008). Το άρθρο καταλήγει σε προτάσεις ανάληψης δράσης για την κατάρτιση των ΔΣΜ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (ΕΕΣ), προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του ρόλου των διευθυντών και της αμφισβήτησης της πεποίθησης «πως ένας καλός εκπαιδευτικός μπορεί να αποβεί και αποτελεσματικός ηγέτης σχολείου». Θέτει προβληματισμούς για την απουσία εθνικών ερευνητικών σχεδιασμών προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο συγκείμενο της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας σχετικά με τη σημαντικότητα της σχολικής ηγεσίας, τη συμβολή της στη βελτίωση των ελληνικών δημόσιων σχολείων, τις ανάγκες και τις δεξιότητες που αναδύονται από το ρόλο του διευθυντή του ελληνικού σχολείου σήμερα ως πλαίσιο διαμόρφωσης προγραμμάτων κατάρτισης διευθυντικών στελεχών στο ΕΕΣ.

Κατέβασε το άρθρο