Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στην Ελλάδα, πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Τεύχος 26

“Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στην Ελλάδα, πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης”

Ελένη Πρόκου

Σελίδες: 143 –  173

Περίληψη

Το επιχείρημα του παρόντος άρθρου είναι ότι η μετατόπιση από την «ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών»
στη διασφάλιση της «ποιότητας» της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη εκφράστηκε με την έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα και τις «εκροές» των πανεπιστημίων, τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, την απόδοση της ευθύνης για μάθηση στο άτομο, τον κρατικό έλεγχο από απόσταση, τη δημιουργία του «κατευθυνόμενου από την αγορά» Πανεπιστημίου. Οι πολιτικές αυτές έχουν προωθηθεί από τη Διαδικασία της Μπολόνια (Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τη Στρατηγική της Λισαβόνας (Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας), οι οποίες έχουν ασκήσει επιδράσεις σε χώρες-μέλη (π.χ. Ελλάδα) και ως εκ τούτου έχουν «διευκολύνει» τις επιταγές περικοπών των δαπανών για την ανώτατη εκπαίδευση σε καιρούς κρίσης.

Κατέβασε το άρθρο