“Η εξέλιξη του μαθήματος της Φιλοσοφίας και η σημερινή του θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δυτικοευρωπαϊκού χώρου”

Τεύχος 11-12

“Η εξέλιξη του μαθήματος της Φιλοσοφίας και η σημερινή του θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δυτικοευρωπαϊκού χώρου”

Δημήτρης Κυρίτσης

Σελίδες

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη του μαθήματος της Φιλοσοφίας κατά το 19ο και 20ο αιώνα στα εκπαιδευτικά συστήματα τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών με πλούσια φιλοσοφική παράδοση (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έκθεση της σημερινής πραγματικότητας. Αξιοσημείωτη είναι η διαφορετικότητα στη διαχρονική αντιμετώπιση της Φιλοσοφίας, η οποία μόνο στη Γαλλία και την Ιταλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα φιλοσοφικά προβλήματα στους μαθητές, καθώς στη Γερμανία και την Αγγλία ακολουθείται η κατά κλάδους έκθεση, στη Γαλλία η θεματική-εννοιολογική και στην Ιταλία η ιστορική. Αντίθετα, σύγκλιση μεταξύ των χωρών διαπιστώνεται στην προτίμηση της διδασκαλίας του μαθήματος στις τελευταίες τάξεις της μέσης εκπαίδευσης, στον αδρομερή προσδιορισμό της διδακτέας ύλης, στη δυνατότητα επιλογής εγχειριδίου από τον εκπαιδευτικό και στην απουσία συγκεκριμένων οδηγιών για διδακτικές προσεγγίσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Κατέβασε το άρθρο