“Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών: παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική”

Τεύχος 16-17

Ειδικό θεματικό τεύχος: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

“Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών: παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική”

Ζωή Παπαναούμ

Σελίδες

Περίληψη

Αφετηρία του κειμένου αυτού αποτελεί η άποψη ότι η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων από την πλευρά των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα στη βελτίωση του έργου των σχολείων, εφόσον εκπληρώνει ορισμένες προϋποθέσεις .
Ειδικότερα, εξετάζονται δύο προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, από τις οποίες μπορούν να συναχθούν διαπιστώσεις με πρακτικό αντίκρισμα σε επίπεδο εφαρμογών. Η πρώτη θα μπορούσε να ονομαστεί «προσωποκεντρική», καθώς εστιάζεται στον εκπαιδευτικό ως άτομο, ενώ δεύτερη «συστημική», γιατί μεταφέρει τον προβληματισμό στην πολιτική που αφορά το έργο του εκπαιδευτικού ως επάγγελμα. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, έδειξαν το εύρος και τη δυσκολία του εγχειρήματος να εφοδιαστούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με την απαιτούμενη επάρκεια για το επάγγελμα. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο εάν το όλο εγχείρημα θεωρηθεί ζητούμενο πολιτικής και όχι απλώς ζητούμενο διοικητικό ή διαχειριστικό.
Πως λοιπόν διαμορφώνεται ο άριστος εκπαιδευτικός; Είναι μια μοναχική δια βίου πορεία, την οποία διανύει ο εκπαιδευτικός κάνοντας τις προσωπικές του επιλογές εκπαίδευσης, μαθητείας και αυτομόρφωσης μέσω της εμπειρίας; Ή η πορεία αυτή υπάγεται σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα ρυθμίσεων της πολιτείας, οι οποίες στοχεύουν στη στελέχωση των σχολείων με επαγγελματίες υψηλού επιπέδου; Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι ισχύουν και τα δύο. Στη συνέχεια διατυπώνονται εκτιμήσεις για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και την πολιτική του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.

Κατέβασε το άρθρο