Η γένεση της συγκριτικής έρευνας στην Αρχαία Ελλάδα

Τεύχος 28

“Η γένεση της συγκριτικής έρευνας στην Αρχαία Ελλάδα”

Σταύρος Μούτσιος

Σελίδες 10 – 28

Περίληψη

Παρά την κατονομασία των ξένων λαών ως «Βαρβάρων» και σε αντίθεση με τις παρερμηνείες και τον στερεότυπο τρόπο με τον οποίο γίνεται συχνά αναφορά σε αυτήν τη διάκριση, η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρώτη κοινωνία που αντιλήφθηκε τον πολιτισμό της ως, απλώς, διαφορετικό, και όχι σε μια ανώτερη, ούτε όμως κατώτερη, θέση μεταξύ των πολιτισμών της εποχής. Το άρθρο διερευνά την εμφάνιση της συγκριτικής οπτικής των Αρχαίων Ελλήνων προς τους άλλους πολιτισμούς, σε σχέση με την οντολογική από μέρους τους κατανόηση του κόσμου, και σε σχέση με τους θεσμούς της ἐπιστήμης, της πολιτικής και της παιδείας, που διέκριναν τη ζωή της δημοκρατικής πόλεως. Μέσα από αυτούς τους θεσμούς, οι Αρχαίοι Έλληνες συνειδητοποίησαν την πολυμορφία των πολιτισμών, ανέπτυξαν τις περιέργεια να μάθουν για αυτούς, και κυρίως ανέπτυξαν μια αμερόληπτη στάση που αναγνώριζε τόσο την οικουμενικότητα όσο και την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης κατάστασης. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό για να βρούμε ξανά αυτή τη διανοητική στάση, η οποία, παρόλο που έχει εγγραφεί από τότε και μετά στις δια-πολιτισμικές και συγκριτικές σπουδές, δεν έχει επικρατήσει ποτέ.

Κατέβασε όλο το άρθρο