“Η αγωγή του πολίτη στη μεταδιπολική εποχή: προβλήματα παιδαγωγικής αξιοπιστίας”

Τεύχος 1

“Η αγωγή του πολίτη στη μεταδιπολική εποχή: προβλήματα παιδαγωγικής αξιοπιστίας”

Αθανάσιος Γκότοβος

Σελίδες

Περίληψη

Η αγωγή του πολίτη – ως αντικείμενο διδασκαλίας αλλά και ως διαδικασία κοινωνικής μάθησης στο σχολείο – δέχεται σήμερα τις πολλαπλές επιπτώσεις της μεταδιπολικής εποχής και με την έννοια αυτή διανύει μια περίοδο αναζήτησης μιας νέας ταυτότητας και βρίσκεται σε μια φάση επαναπροσανατολισμού. Το πρόβλημα με τη μέχρι τώρα καθιερωμένη λειτουργία του μαθήματος εμφανίζεται διπλό: αφορά τόσο τη γνωστική, όσο και την κανονιστική του διάσταση. Σε σχέση με την πρώτη, το μάθημα αντιμετωπίζει την ρευστότητα των δομών σε επίπεδο εθνικού κράτους αλλά και οικουμένης, λόγω των διαρκών μεταβολών τις οποίες υφίσταται το εθνικό κράτος ως συστατικό στοιχείο της διεθνούς σκηνής, αλλά και εξ αιτίας των – de facto ή de lege – αλλαγών στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών. Σε σχέση με τη δεύτερη διάσταση, προκύπτει εκ των πραγμάτων η ανάγκη για αλλαγή “παραδείγματος” μέσα από το οποίο ερμηνεύονται συμπεριφορές των εθνικών κρατών και των διεθνών οργανισμών. Στην εν λόγω ανάγκη δεν έχουν μέχρι στιγμής ανταποκριθεί επισήμως οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί των εθνικών κρατών. Η αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική πραγματικότητα και την επιχειρούμενη μέσω ενός ξεπερασμένου από τη ροή των γεγονότων της τελευταίας δεκαετίας μοντέλου κοινωνικοποίησης του πολίτη, θέτει τον εκπαιδευτικό μπροστά σε δύσκολα έως ανυπέρβλητα διλήμματα αξιοπιστίας. Πώς οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα διλήμματα αυτά θα μπορέσουμε να το μάθουμε μέσα από εμπειρικές έρευνες, όταν αυτές πραγματοποιηθούν.

Κατέβασε το άρθρο