“Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Παιδεία του Πολίτη – Η Περίπτωση της Ελλάδας.”

Τεύχος 2

“Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Παιδεία του Πολίτη – Η Περίπτωση της Ελλάδας.”

Λουκάς Πετρονικολός

Σελίδες

Περίληψη

Η εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες «πολίτης», «Ελληνική ταυτότητα» και «παιδεία του πολίτη» διαμορφώνονται δυναμικά κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια από τη μία, σε σχέση με την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μια ενωμένη Ευρώπη των πολιτών και από την άλλη, σε σχέση με τις ποικίλες αντιδράσεις μερίδων της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ιδέα αυτή. Υποστηρίζεται ότι η νεοελληνική ταυτότητα εξελίσσεται διαλεκτικά μέσα από τις ατομικές και συλλογικές εκλογικεύσεις των συμβολισμών που (ανα)παράγουν τόσο οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χαρακτήρα του πολίτη όσο και η στάση της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στον υποτιθέμενο εξ-Ευρωπαϊσμό της. Έτσι, όροι όπως «Ελληνική ταυτότητα» αλλά και «Ευρωπαίος πολίτης» συνδέονται με κοινωνικές πράξεις που συχνά αποτελούν προσπάθεια αντίστασης στον αυταρχισμό της κρατικής γραφειοκρατίας και των πολιτικών ελίτ. Η απάντηση στα ερωτήματα του ποια είναι η ταυτότητα του νεοέλληνα πολίτη και ποια πρέπει να είναι η παιδεία του θα αναζητηθεί στην κριτική εξέταση τέτοιων πράξεων αντίστασης στο σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία.

Κατέβασε το άρθρο