Επιστημονική Επιμέλεια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γεώργιος Κ. Πασιάς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ (2003-2014)

Ανδρέας Μ. Καζαμίας, University of Wisconsin-Madison
Δημήτρης Μ. Ματθαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Πρόκου, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ελευθέριος Κληρίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιωάννης Ρουσσάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αντωνία Σαμαρά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλλιόπη Βρυνιώτη, Πανεπιστήμιο ∆υτ. Μακεδονίας
Διoνύσιος Γουβιάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παναγιώτης Γιαγκουνίδης, ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εύη Ζαμπέτα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλης Ζμας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευαγγελία Καλεράντε, Πανεπιστήμιο ∆υτ. Μακεδονίας
Πελαγία Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναστασία Κεσίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νικόλαος Παπαδάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Σταμέλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αμαλία Υφαντή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Φασούλης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εμμανουήλ Φυριππής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος Φωτεινός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος Χαραλάμπους, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Nafsika Alexiadou, Umeå University, Sweden
Jason Beech, San Andres University, Argentina
Carlo Cappa, University of Rome “Tor Vergata”, Italy
Stephen Carney, Roskilde University, Denmark
Terri Kim, University of East London, UK
Hans-Georg Kotthoff, University of Freiburg, Germany
Marianne Larsen, Western University, Canada
Marcella Milana, University of Verona, Italy
Monica Mincu, University of Torino, Italy
Paul Morris, UCL Institute of Education, UK
Stavros Moutsios, Aarhus University, Denmark
Marcelo Parreira do Amaral, Munster University, Germany
Jeremy Rappleye, Kyoto University, Japan
Fazal Rizvi, University of Melbourne, Australia
María Jose Ruiz-Angel, University of Valencia, Spain,
Iveta Silova, Arizona State University, USA
Noah Sobe, Loyola, University Chicago, USA
Ronald Sultana, University of Malta, Malta
Michele Schweisfurth, University of Glasgow, UK
Elaine Unterhulter, UCL Institute of Education UK
Antoni Verger, Autonomous University of Barcelona, Spain
Florian Waldow, Humboldt University of Berlin, Germany
Miri Yemini, Tel Aviv University, Israel