Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (5ος όροφος),
Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,15784, Αθήνα

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
cier@eds.uoa.gr

Τηλέφωνα:
2107277609, 2107277500

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΩΝ

Γεώργιος Πασιάς, Ελένη Πρόκου, Ιωάννης Ρουσσάκης, Αντωνία Σαμαρά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Αντωνία Σαμαρά