“Εκπαιδευτική πολιτική και ρομικές ομάδες: Μερικές κριτικές παρατηρήσεις για την περίπτωση της Ελλάδας”

Τεύχος 22

“Εκπαιδευτική πολιτική και ρομικές ομάδες: Μερικές κριτικές παρατηρήσεις για την περίπτωση της Ελλάδας”

Δημήτρη Ζάχος

Σελίδες 129- 143

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διαπραγμάτευση της θέσης των μαθητών και των μαθητριών ρομικής προέλευσης υπό το πρίσμα των πρόσφατων αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος τίθεται το πλαίσιο ανάλυσης της εργασίας και συζητιούνται ορισμένες βασικές για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των Ρομά έννοιες. Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της εργασίας τίθενται ορισμένα μέτρα και προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για να καταπολεμηθεί η σχολική αποτυχία και ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός των Ρομ, όπως και ο τρόπος που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται. Στο τελευταίο του μέρος, το άρθρο επιχειρεί να αξιολογήσει πλευρές της εκπαίδευσης των ρομικών ομάδων, με βάση τις οποίες στη συνέχεια προτείνεται ένας αριθμός αλλαγών, οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν θετική επίδραση στις εκπαιδευτικές πρακτικές που αφορούν στο σύνολο των μειονοτικών ομάδων.

Κατέβασε το άρθρο