Δομώντας πλαίσια ικανοτήτων για έναν κόσμο που αλλάζει. Η περίπτωση του Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας

Τεύχος 28

Δομώντας πλαίσια ικανοτήτων για έναν κόσμο που αλλάζει. Η περίπτωση του Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας

Kατερίνα Αργυροπούλου, Αντωνία Σαμαρά, Νικόλαος Μουράτογλου, Ασπασία Καραβία & Νέλλη Μπέλκη

Σελίδες 108 – 129

Περίληψη

Το άρθρο στρέφεται γύρω από το ζήτημα των ήπιων ικανοτήτων και ειδικότερα των ικανοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας, όπως αυτές έχουν πρόσφατα συγκροτηθεί στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ 2021) με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Αρχικά διερευνώνται οι έννοιες των ικανοτήτων μέσα από ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα και τη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια προσεγγίζονται οι έννοιες των ήπιων ικανοτήτων και διερευνώνται με συγκριτικό και κριτικό τρόπο αντίστοιχα πλαίσια ικανοτήτων από τη διεθνή εμπειρία. Τέλος, παρουσιάζεται η λογική και τα βασικά σημεία του Πλαισίου Ικανοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας, σε συνάρτηση αφενός με τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας και της κοινωνίας, και αφετέρου σε σχέση με αντίστοιχα πλαίσια ικανοτήτων διεθνώς. Παρουσιάζονται εκτενώς οι πέντε διακριτές ικανότητες που προτείνονται στο Πλαίσιο, συνοδευόμενες από δέσμες μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τέλος, εξετάζεται η ίδια η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως διαδικασία ανάπτυξης των ικανοτήτων που προτείνονται στο πλαίσιο.

Κατέβασε όλο το άρθρο