“Διεθνής εκπαίδευση και νεοφιλελευθερισμός: θεσμοί, πολιτικές, σχέσεις εξουσίας”

Τεύχος 15

“Διεθνής εκπαίδευση και νεοφιλελευθερισμός: θεσμοί, πολιτικές, σχέσεις εξουσίας”

Σταύρος Μούτσιος

Σελίδες

Περίληψη

Η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του έθνους κράτους. Μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και διακρατικοί θεσμοί, στους οποίους ανήκουν οι περισσότερες χώρες, είναι τώρα οι φορείς εκείνοι εντός και δια μέσου των οποίων χαράσσονται οι κύριες κατευθύνσεις των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών.
Το κείμενο αυτό αποτελεί μια ανάσκοπηση και ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής των θεσμών διεθνούς διακυβέρνησης από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα. Στόχος του είναι να κατανόησει καλύτερα το ρόλο τους σε μια εποχή που αυτός ξανασυζητείται με αφορμή τη σημερινή οικονομική κρίση. Το άρθρο εξετάζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το ιδεολογικό υπόβαθρο των μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθούν στη διεθνή εκπαίδευση.

Κατέβασε το άρθρο