“Δημόσιες ετεροτοπίες και μη-δημόσιες ουτοπίες”

Τεύχος 4

“Δημόσιες ετεροτοπίες και μη-δημόσιες ουτοπίες”

Γιάννης Πανούσης

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο, μολονότι εκφράζει τη θέση του συγγραφέα ότι τα μη–κρατικά ΑΕΙ δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερα θετικό να προσφέρουν στην παιδεία και στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, επικεντρώνεται στους όρους που πρέπει απαραιτήτως να συντρέχουν για ν’ αρχίσει ο σχετικός διάλογος.
Αυτοί οι όροι σχετίζονται με τον εθνικό σχεδιασμό, τις προϋποθέσεις χορήγησης αδείας και τον έλεγχο/ εποπτεία επί των Ιδρυμάτων αυτών, την πρόσβαση των φοιτητών, τη διοίκηση, τις εκλογές μελών ΔΣΠ, το πρόγραμμα σπουδών κ.ο.κ.
Ο συγγραφέας πιστεύει ότι οι αποκλίσεις από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι ελάχιστες και να ελέγχονται από τη Βουλή των Ελλήνων, από το ΕΣΥΠ και από Ανεξάρτητη Αρχή. Τέλος υποστηρίζει ότι αν ενισχυθούν τα δημόσια ΑΕΙ αυτός ο διάλογος είναι μόνο θεωρητικός.

Κατέβασε το άρθρο