“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Κρίσιμα «επεισόδια» και εύλογα ερωτήματα”

Τεύχος 16-17

Ειδικό θεματικό τεύχος: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Κρίσιμα «επεισόδια» και εύλογα ερωτήματα”

Γιώργος Μαυρογιώργος

Σελίδες

Περίληψη

Στο κείμενο που ακολουθεί καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να συγκροτηθεί μια ιστορικοβιογραφική προσέγγιση στη μελέτη και την ανάλυση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Βασική προϋπόθεση σε μια τέτοια προσέγγιση είναι να εντοπίζονται κρίσιμα «επεισόδια» στην επαγγελματική βιογραφία του εκπαιδευτικού, μέσα στον ιστορικό χρόνο (από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο μέχρι την αφυπηρέτηση), όπως είναι η «άτυπη μαθητεία» στο σχολείο, οι σπουδές στο πανεπιστήμιο, η υποδοχή του νεοδιόριστου στο σχολείο και η εν γένει σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού στο σχολείο.
Αυτά τα «επεισόδια» αντικειμενικά προσφέρονται ως «τομές» σε μια δυναμική διαδικασία διαβίου κριτικού αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσφέρουν το έργο τους σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας. Τα «εύλογα» ερωτήματα που προκύπτουν εδώ είναι εάν και κατά πόσο αξιοποιούνται συστηματικά αυτά τα «επεισόδια» ως σημεία-τομές στις πολιτικές βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα προϋποθέτουν ή και προκαθορίζουν την απάντηση στο ερώτημα «ποιον εκπαιδευτικό θέλουμε και για ποιο σχολείο».Έτσι, ουσιαστικά το θέμα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τίθεται στο πολιτικο-ιδεολογικό της πλαίσιο. Αυτό, με τη σειρά του, προσδιορίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό και από τις τάσεις και εξελίξεις που σημειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η υποδοχή αυτών των εξελίξεων στην Ελλάδα, με τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ. Μάλλον, έχουμε ενδείξεις για πολιτικές μηχανιστικής προσκόλλησης, παρά για πολιτικές μετασχηματισμού δομών και περιεχομένου της εκπαίδευσης. Οπότε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα αναβάλλεται, για μια ακόμη φορά.

Κατέβασε το άρθρο