Αρχείο τευχών

2022
Τεύχος 28

Κατέβασε όλο το Τεύχος 28

Η γένεση της συγκριτικής έρευνας στην Αρχαία Ελλάδα

Σταύρος Μούτσιος

Σελίδες 9 – 28
ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Comparative Education in Transition:Evaluating the Historical Developmentof Comparative Education in East Asia

Theodore G. Zervas

Σελίδες 29 – 44
ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου (2011-2015).Η διαχείριση της «κρίσης» και η αλλαγή παραδείγματος

Γεώργιος Πασιάς & Ελένη Πρόκου

Σελίδες 45 – 74
ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

«Παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα» και «πολιτικές της γνώσης»: σύγχρονοι «τόποι» και «λόγοι»

Γεώργιος Πασιάς & Δημήτριος Φωτεινός

Σελίδες 75 – 107
ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Δομώντας πλαίσια ικανοτήτων για έναν κόσμο που αλλάζει. Η περίπτωση του Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας

Kατερίνα Αργυροπούλου, Αντωνία Σαμαρά, Νικόλαος Μουράτογλου, Ασπασία Καραβία & Νέλλη Μπέλκη

Σελίδες 108 – 129
ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Σελίδες 130 – 142
ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Είδη γνώσης στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα του θρησκευτικού μαθήματος (1996, 2010, 2016/2019) δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο:
Συνέχειες, μετατοπίσεις, και αμφιταλαντεύσεις

Νικολέττα Χρυσοστόμου & Σταυρούλα Φιλίππου

Σελίδες 143 – 178

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2021
Τεύχος 27
Eιδικό θεματικό τεύχος με τίτλο: “Δημοκρατία και Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση” / Focus editor: Αριστοτέλης Ζμας
Κατέβασε το τεύχος

“Editorial: Δημοκρατία και διακυβέρνηση στην εκπαίδευση”

Αριστοτέλης Ζμας

Σελίδες 3 – 10
Κατέβασε το άρθρο

“Κράτος, εκπαιδευτική διακυβέρνηση και ελεγκτικοί μηχανισμοί”

Αριστοτέλης Ζμας

Σελίδες 11 – 38

Κατέβασε το άρθρο

“Δημοκρατική διακυβέρνηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση: η σχολική κοινότητα ως πεδίο ανάκτησης του δημόσιου χώρου”

Εύη Ζαμπέτα

Σελίδες 39 – 60

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Συγκριτική Παιδαγωγική και ο «άνθρωπος – πολίτης»: προς μια «Ετεροπαιδαγωγική» προσέγγιση”

Πέλλα Καλογιαννάκη

Σελίδες 61 – 80

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Κριτικός παιδαγωγός υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής και απελευθερωτικής εκπαίδευσης”

Κωνσταντίνος Καρράς

Σελίδες 81 – 97

Περίληψη  – Κατέβασε το άρθρο

“Η κοινωνική διάσταση ως ισχυρός λόγος διακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης”

Αντιγόνη Σαρακινιώτη

Σελίδες 98 –  119

Περίληψη Κατέβασε το άρθρο

“«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης”

Ιωάννης Ρουσσάκης

Σελίδες 120 – 144

Περίληψη Κατέβασε το άρθρο

Τεύχος 26
Eιδικό θεματικό τεύχος με τίτλο:“Education Governance: Comparative and International Perspectives” / Focus editor:Eleni Prokou
Κατέβασε το τεύχος

“Editorial: Education Governance: Comparative and International Perspectives”

Ελένη Πρόκου

Σελίδες 2 – 4

Κατέβασε το άρθρο

“Governing European Teacher Education: How great expectations in Brussels are ‘glocalised’ within Germany”

Hans-Georg Kotthoff & Vasileios Symeonidis

Σελίδες 5 – 29

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Writing global education policy research”

Stephen Carney

Σελίδες 30 – 49

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το PISA και η αναδόμηση της δημιουργικότητας
Capturing the spark: PISA and the reconstruction of creativity”

Sue Grey & Paul Morris

Σελίδες 50 – 71

Περίληψη  – Κατέβασε το άρθρο

“Μεταξύ προοπτικής, πρόγνωσης και παράδοσης: Η επιλεκτική χρήση της σύγκρισης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κύπρου αναφορικά με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών της Μέσης Εκπαίδευσης”

Ελευθέριος Κληρίδης – Χαρά Τριταίου

Σελίδες 72  –  100

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Alternative approaches in the implementation and the management of infant toddler centers in Reggio Emilia in the Eighties and Nineties of the XX century: Between public engagement and private enterprise, on the tracks of Loris Malaguzzi”

Nicola S. Barbieri

Σελίδες 101 – 126

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“The opaque transparency: Depthless governance”

Carlo Cappa

Σελίδες 127 –  142

Περίληψη Κατέβασε το άρθρο

“Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στην Ελλάδα, πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης”

Ελένη Πρόκου

Σελίδες 143 –  173

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2020
Τεύχος 25
Eιδικό θεματικό τεύχος με τίτλο:“Comparative education insights between Greece and Sweden: The research work of Greek postgraduate students in International and Comparative Education at Stockholm University” / Focus editors: Vasileios Symeonidis, Ulf Fredriksson, Petros Gougoulakis

Κατέβασε το τεύχος

Editorial: Comparative education insights between Greece and Sweden: The research work of Greek postgraduate students in International and Comparative Education at Stockholm University

Vasileios Symeonidis, Ulf Fredriksson & Petros Gougoulakis

Κατέβασε το άρθρο

“Religious Education in the European Context. Comparing aims in the Swedish and Greek curriculum”

Sofia Antera

Σελίδες 7 – 26

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“School choice and private schooling: a comparison between Greece and Sweden”

Alexandra Farazouli

Σελίδες 27 – 45

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Transitioning from School to Workplace in Greece and Sweden: The challenges of Secondary and Post – Secondary Vocational Education and Training “

Sofia Poultidou

Σελίδες 46 -68

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Preschool teachers’ perspectives and use of digital game-based learning”

Anthemis Raptopoulou

Σελίδες 69 – 90

Περίληψη Κατέβασε το άρθρο

“Εκδηλώσεις του Κοσμοπολιτισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η μεταφορά Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και η εκδήλωση της στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. “

Σοφία Εξάρχου

Σελίδες 91  –  113

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“H Εκπαίδευση του Παγκόσμιου Πολίτη: Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών και Μαθητών/τριών για την Παγκόσμια Πολιτειότητα σε Ελλάδα και Σουηδία. “

Βασίλειος Συμεωνίδης

Σελίδες 113 – 142

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Τεύχος 24

Κατέβασε το τεύχος

“Η Παιδαγωγική του Χρέους και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου”

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες 1-31

ΠερίληψηΚατεβάστε το άρθρο

“Αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (1950-2020): H φονταμενταλιστική, άστοχη και τοτεμική εκπαίδευση”

Δημήτρης Φωτεινός

Σελίδες 32 – 63

ΠερίληψηΚατεβάστε όλο το άρθρο

“Η αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το «προσχολικό» PISA”

Ευστρατία Σοφού

Σελίδες 64 – 81

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Εκπαιδευτικοί και δια βίου μάθηση: Πέρα από τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη”

Αντωνία Σαμαρά

Σελίδες 82 -100

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το νέο επαγγελματικό profil του εκπαιδευτικού στον λόγο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών και η Καθολικά Παιδαγωγούμενη Κοινωνία”

Μαρία Μήτση-Αναγνώστου

Σελίδες  101 – 126

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ο «λόγος» ΟΟΣΑ-ΕΕ περί σχολικής εκπαίδευσης: Λογοδοσία, αξιολόγηση και ο ρόλος της ηγεσίας”

Μαραμπέα Άρτεμις

Σελίδες 129 – 146

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Συνεργατικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης και συνανάπτυξης εκπαιδευτικών: Περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής”

Ευμορφία Τηλιγάδα

Σελίδες 147 – 167

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην εκπαίδευση και ο ρόλος του Διευθυντή”

Δημήτρης Σταύρου

Σελίδες 168 – 190

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η πλαισίωση της αλλαγής ως μέσο διασφάλισης/διατήρησης της νομιμοποίησης και της διαχείρισης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: To παράδειγμα της Κύπρου (2008-13)”

Μαρία Αθανασίου

Σελίδες  191 – 213

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2019
Τεύχος 23

“Editorial”

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες 1-3

Κατέβασε το άρθρο

“Διακυβέρνηση, παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών”

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες 4-22

Κατέβασε το άρθρο

“Ο εκπαιδευτικός δανεισμός ως πολιτική πράξη: Μια γενεαλογία των διεθνών σχέσεων στην εκπαίδευση”

Ελευθέριος Κληρίδης και Ιωάννης Ρουσσάκης

Σελίδες 23-46

Κατέβασε το άρθρο

“Education inside cultural diplomacy: challenges and discussions”

Francisco J. Rodríguez Jiménez and Elisa Gavari Starkie

Σελίδες 47-56

Κατέβασε το άρθρο

“Εργαλεία Πολιτικής και πολιτικές προτεραιότητες για την συσχέτιση εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την τρέχουσα δεκαετία”

Νίκος Παπαδάκης

Σελίδες 57-82

Κατέβασε το άρθρο

“Η μεταρρύθμιση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης υπό τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και η μετατόπιση από την «ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών» στη «διασφάλιση της ποιότητας»”

Ελένη Πρόκου

Σελίδες 83-98

Κατέβασε το άρθρο

“Οικονομική Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις: Μια συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με την ελληνική περίπτωση και η σύγκριση με την αγορά εργασίας”

Θοδωρής Πελαγίδης και Μιχάλης Μητσόπουλος

Σελίδες 99-109

Κατέβασε το άρθρο

“Ευρωπαϊκή πολιτειότητα και Εκπαίδευση: δύο στρατηγικοί μηχανισμοί ευρωπαϊκής εμβάθυνσης σε δυνητική ασυμβατότητα (;)”

Δημήτρης Καλογιάννης

Σελίδες 110-127

Κατέβασε το άρθρο

2014
Τεύχος 22

“Θεωρητικά δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα για τις μορφές ηγεσίας και τις επιδράσεις τους στη σχολική βελτίωση”

Κώστας Φασούλης, Μαρία Ηλιοφώτου, Δημήτρης Καλογιάννης

Σελίδες 9 – 29

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“A comparison of the national preschool curricula in Greece & Icelnd”

Dr. Kalliope Vrinioti

Σελίδες 30 -47

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το portfolio ως εργαλείο μάθησης & ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού”

Διονύσιος Λουκέρης, Παναγιώτης Μαντάς, Δημήτριος Μπαμπίλης, Ιωάννα Συρίου

Σελίδες 48 – 62

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Φιλοσοφικοί Προσανατολισμοί των Αναλυτικών Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο (1996-2010): Ζητήματα Συνέχειας και Αλλαγής”

Σταυρούλα Φιλίππου – Γιασεμίνα Καραγιώργη

Σελίδες 63 – 100

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Αξιολόγηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ιστορική αποτύπωση και Κριτική”

Άγγελος Καραγιάννης

Σελίδες 101 – 128

Περίληψη 

“Καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια: Το πρόγραμμα «Δαίδαλος»”

Iωάννου Ν. Παρασκευόπουλου, Πολυξένης Ι. Παρασκευοπούλου

Σελίδες 129 – 143

Περίληψη 

“Χαρτογραφώντας τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική στην Κύπρο: Θεωρία, παραδοχές και πράξη”

Ελένη Θεοδώρου

Σελίδες 144 – 158

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Εκπαιδευτική πολιτική και ρομικές ομάδες: Μερικές κριτικές παρατηρήσεις για την περίπτωση της Ελλάδας”

Δημήτρη Ζάχος

Σελίδες 129- 143

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“The “Inclusion of Repatriated Greek and Foreign Migrant Students in School Education”: Program Description of actions and development perspectives”

Christos Parthenis

Σελίδες 144 – 158

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2013
Τεύχος 20-21

Ειδικό θεματικό τεύχος: Παιδεία του πολίτη

Κατέβασε όλο το τεύχος

“Παγκοσμιοποίηση, πολυπολιτισμός και παιδεία του πολίτη.”

Αθανάσιος Γκότοβος

Σελίδες 29-46

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Πολιτική Παιδεία και Πολιτικοποίηση: Μια παραδόξως δύσκολη σχέση”

Κώστας Α. Λάβδας

Σελίδες 47-64

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Educating a plural demos”

Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου

Σελίδες 65-80

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Education and the Polity: A comparative historical analysis of the discourse on education and citizenship, from the ancient Polis to the modern Ethnopolis and the Cosmopolis of the late modernity.”

Ανδρέας Μ. Καζαμίας, Αμαλία Α. Υφαντή, Δήμητρα Τρίγκα

Σελίδες 81-98

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Homo politicus: Homo comparativus? Σκέψεις για την έννοια του πολίτη σήμερα από τη σκοπιά της Συγκριτικής Παιδαγωγικής.”

Πέλλα Καλογιαννάκη

Σελίδες 99-109

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η ιδιότητα του πολίτη ανάμεσα στη μερικοκρατία της εθνικής δημοκρατικής κοινότητας και στην οικουμενικότητα των αξιών της: τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού σχολείου”

Στάθης Μπάλιας

Σελίδες 110-129

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το διακύβευμα του ‘πολίτη’ στο πλαίσιο του ιστορικού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσεις και ζητήματα”

Γεώργιος Πασιάς

Σελίδες 130 – 153

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η ιστορική διαδρομή της Πολιτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον 20ο αιώνα”

Δέσποινα Καρακατσάνη

Σελίδες 154-173

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Being a good American: Citizenship education at a U.S. High School”

William S. New

Σελίδες 174-189

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η νομική ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.”

Λουκάς Πετρονικολός

Σελίδες 190-199

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μουσική παιδεία και παιδεία του πολίτη: Ένα ιστορικο-συγκριτικό επιστημολογικό παράδειγμα”

Αλεξάνδρα Τσουρλάκη

Σελίδες 213-224

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μαθηματική εκπαίδευση και αγωγή του πολίτη”

Μαρία Νικολακάκη

Σελίδες225-244

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2012
Τεύχος 18-19

Κατέβασε όλο το τεύχος

“Η συμβολή των παιδαγωγικών σχολών και των κοινοτικών κολεγίων στην ελεύθερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στις ΗΠΑ”

Λουκάς Πετρονικολός

Σελίδες 216 – 226

Κατεβάστε το άρθρο

“Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση: Η περίπτωση της Κύπρου”

Παναγιώτης Κ. Περσιάνης

Σελίδες  201 – 214

Κατέβασε το άρθρο

“Πολιτικές πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της Ιταλίας”

Roberto Albarea – Francesco Russo

Σελίδες  183 – 199

Κατέβασε το άρθρο

“Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία: εισαγωγή, φοίτηση, προοπτικές”

Walburga Katharina Freitag

Σελίδες 165 – 181

Κατέβασε το άρθρο

“Access to higher education– The case of Finland”

Risto Rinne

Σελίδες  144 – 163

Κατέβασε το άρθρο

“Access and Participation in higher education in England”

Michael Tomlinson

Σελίδες  127 – 142

Κατέβασε το άρθρο

“Κουλτούρα αγωγής ή συστήματα εισαγωγής; Η συγκυρία του 2009 και όχι μόνον”

Γιάννης Πανούσης

Σελίδες 121 – 126

Κατέβασε το άρθρο

“Η πρόσβαση αναπήρων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Μαρία Τζουριάδου

Σελίδες 111 – 120

Κατέβασε το άρθρο

“Η δωρεάν παιδεία, το φροντιστήριο και οι στρατηγικές επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης”

Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης

Σελίδες  99 – 110

Κατέβασε το άρθρο

“Οικονομικές συνιστώσες των εισαγωγικών εξετάσεων”

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Σελίδες  80 – 97

Κατέβασε το άρθρο

“Εισαγωγικές εξετάσεις και οι μαθητές ως μελλοντικοί φοιτητές”

Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη

Σελίδες 68 – 79

Κατέβασε το άρθρο

“Όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Μιχάλης Κασσωτάκης

Σελίδες 55 – 67

Κατέβασε το άρθρο

“Η πρόσβαση στα ΑΕΙ: Κοινωνικές διαστάσεις και «ποιότητες πρόσβασης» στην Ελλάδα, 2002-2006”

Δημήτρης Μπουρίκος & Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος

Σελίδες 34 – 54

Κατέβασε το άρθρο

“Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: συστημικοί περιορισμοί και μορφωτικές στρατηγικές”

Αθανάσιος Γκότοβος

Σελίδες 17 – 33

Κατέβασε το άρθρο

2011
Τεύχος 16-17

Ειδικό θεματικό τεύχος: Bασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Κατέβασε το τεύχος

“Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών: παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική”

Ζωή Παπαναούμ

Σελίδες 16 – 28

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η παιδαγωγική και επαγγελματική προετοιμασία του εκπαιδευτικού σε αναθεώρηση. Κριτική και συγκριτική αποτίμηση αντιλήψεων, τάσεων και προοπτικών”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες 29 – 36

Κατέβασε το άρθρο

“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Κρίσιμα «επεισόδια» και εύλογα ερωτήματα”

Γιώργος Μαυρογιώργος

Σελίδες 37 – 54

Περίληψη-Κατέβασε το άρθρο

“Συζητώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων στη χώρα μας”

Δημήτρης Χατζηδήμου

Σελίδες 55 – 71

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά”

Κυριακή Πετράκη, Μιχάλης Δαμανάκης

Σελίδες 72- 88

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Επιστήμες της Αγωγής των εκπαιδευτικών των “Θετικών” Επιστημών: ανορθολογικοί άνεμοι, επιστημολογικές θύελλες”

Κώστας Ραβάνης

Σελίδες 89 – 102

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς Αγγλικής για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα: Το αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΚΠΑ”

Ευδοκία Καραβά

Σελίδες 103 – 125

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»: Μελέτη Διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών”

Παναγιώτης Αναστασιάδης, Ευαγγελία Καγκά, Διονύσιος Λουκέρης, Παναγιώτης Μαντάς, Πέτρος Τραντάς

Σελίδες 126 – 154

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Επαγγελματισμός και μετάβαση από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής στην εργασία στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση της Αγγλίας και της Σκοτίας”

Ευανθία Συνώδη

Σελίδες 155 – 175

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2010
Τεύχος 14

Ειδικό θεματικό τεύχος: Συγκριτική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Η περίπτωση της Κύπρου

Κατέβασε όλο το τεύχος

“Μέρος Α: Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μια προβληματική συμβίωση”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες 17 -30

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ancestral voices, policy superglue, and Cassandra: An optimistic note about comparative education”

Robert Cowen

Σελίδες  31 – 45

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μέρος Β: Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην κυπριακή εκπαίδευση: Η Σισύφεια πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 2004-2009”

Ανδρέας Μ. Καζαμίας

Σελίδες 46 -79

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μέρος Β: Διερεύνηση των προβλημάτων εφαρμογής αλλαγών στην εκπαίδευση: οι αντιδράσεις των βασικών κοινωνικών φορέων στην προσπάθεια για μείζονα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο (2004-2009) και ο ρόλος τους στην (μη) εφαρμογή της”

Παναγιώτης Περσιάνης

Σελίδες 80- 94

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μέρος Β: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το αναλυτικό πρόγραμμα: μια κριτική προσέγγιση”

Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου

Σελίδες  95 – 112

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μέρος Β: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο παράδειγμα Κύπρου και Ελλάδας – ενστάσεις, αντιστάσεις, συγκλίσεις, προοπτικές”

Σήφης Μπουζάκης

Σελίδες 113 -120

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μέρος Β: Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας”

Ελευθέριος Κληρίδης

Σελίδες 121 – 144

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Τεύχος 15

Κατεβάστε το τεύχος

“Διεθνής εκπαίδευση και νεοφιλελευθερισμός: θεσμοί, πολιτικές, σχέσεις εξουσίας”

Σταύρος Μούτσιος

Σελίδες 13 -36

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων: παγκόσμιες τάσεις και ελληνική πραγματικότητα”

Μαρία Παπαϊωάννου

Σελίδες 55 -80

Περίληψη –  Κατέβασε το άρθρο

“Η κατάρτιση των καθηγητών Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας στη Φινλανδία: Υποθέσεις πίσω από τα προγράμματα προετοιμασίας τους”

Jari Lavonen

Σελίδες 80 -103

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2009
Τεύχος 11- 12

Κατέβασε το τεύχος

“Μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις έρευνες του PISA: Ενδείξεις για τους παράγοντες που ευνοούν τις σχολικές τους επιδόσεις”

Χρήστος Γκόβαρης & Σταυρούλα Καλδή

Σελίδες 15 – 32

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Diversity acceptance among Greek primary school students”

Αμαλία Χατζηνικολάου

Σελίδες 33 – 47

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Πολυπολιτισμική Πραγματικότητα και Διαπολιτισμικές Προθέσεις στην Ελλάδα. Επιστημονικός λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική”

Παναγιώτης Μανιάτης

Σελίδες 48 – 75

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Πολιτικές αξιολόγησης / διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα”

Ελένη Πρόκου

Σελίδες 76 –  106

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Κοινωνική προέλευση, επιστημονικός κλάδος σπουδών και απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας”

Μαρία Καραμεσίνη

Σελίδες 107 – 128

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το δικαιωμα στην εκπαιδευση και οι ισες εκπαιδευτικες ευκαιριες. Ιδεολογικές προσεγγίσεις και εννοιολογικές διασαφηνίσεις”

Κώστας Φασούλης

Σελίδες 129 – 153

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Physics Teacher Education Programme in Finland: teacher knowledge as an analytical approach”

Heidi Krzywacki-Vainio, Jari Lavonen

Σελίδες 153 – 175

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η εξέλιξη του μαθήματος της Φιλοσοφίας και η σημερινή του θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δυτικοευρωπαϊκού χώρου”

Δημήτρης Κυρίτσης

Σελίδες 176 – 199

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Portfolio του εκπαιδευτικού: Μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης και ένα μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης.”

Χρίστος Δούκας, Αριάδνη Αναστασοπούλου, Χαρίκλεια Χαλά

Σελίδες 200 – 219

Κατέβασε το άρθρο

“Όταν οι ανάγκες των καιρών συνάντησαν τις ανάγκες των ανθρώπων … Ένα αισιόδοξο εκπαιδευτικό πείραμα”

Άβα Χαλκιαδάκη

Σελίδες 220 – 239

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Τεύχος 13
Ειδικό θεματικό τεύχος: Σχολικό εγχειρίδιο

 

“Σχολικά Εγχειρίδια και Πρόγραμμα Σπουδών. ‘Αλλαγή παραδείγματος’ στις πολιτικές της γνώσης στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1997-2007)”

Γιώργος Φλουρής – Γιώργος Πασιάς

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και οι «πολιτικές των άκρων»”

Δημήτρης Χαραλάμπους

Σελίδες

Περίληψη – Κατέβασε το άρθρο

“Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και «παραδείγματα» ανάλυσης”

Κυριάκος Μπονίδης

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Κριτική Ανάλυση της Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας των Διδακτικών Εγχειριδίων”

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η εικόνα ως μέσο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή: το παράδειγμα του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού”

Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το «νέο» στα νέα σχολικά εγχειρίδια”

Αχιλλέας Καψάλης

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ο θεσμός της οικογένειας στα νέα σχολικά βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου του Δημοτικού Σχολείου»”

Θωμάς Μπαμπάλης – Μαρίνα Βλαχαντώνη

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2008
Τεύχος 10
Φάκελοι: Βία στο σχολείο και όψεις πολιτειότητας

Κατέβασε το τεύχος

“Η εμπειρική διερεύνηση της βίας στο σχολικό χώρο: Ουσιαστικά ζητήματα και μεθοδολογικοί προβληματισμοί”

Ιωάννα Τσίγκανου

Σελίδες 11 – 22

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Βία στο σχολείο. Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Παρεμβάσεις”

Βάσω Αρτινοπούλου

Σελίδες 23 – 34

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“(Ενδο)σχολική βία: Χωρίς όρια και χωρίς ορίζοντα;”

Γιάννης Πανούσης

Σελίδες  35 – 46

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η «κρίση της δημοκρατίας», η εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη και η αγωγή του πολίτη”

Σταύρος Μούτσιος

Σελίδες 47 – 69

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Makiguchi and Gandhi: Some Comparative Issues for Secular, Sacred and Political Education.”

Jagdish S. Gundara and Namrata Sharma

Σελίδες 70 – 96

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2007
Τεύχος 8

Κατέβασε το τεύχος

“Η αλλαγή του αξιακού και γνωστικού πεδίου στο χώρο της εκπαίδευσης”

Μενέλαος Γκίβαλος

Σελίδες 11 – 34

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Κοινωνικός έλεγχος, σχέσεις εξουσίας και πολιτισμική οικείωση στον εκπαιδευτικό θεσμό”

Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη

Σελίδες 35 – 58

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“«Τάσεις» στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. η μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες  59 -70

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Education for and beyond the Knowledge Society: A Critical Analysis of the European Discourse on Education”

Andreas Kazamias – Yiannis Roussakis

Σελίδες 71 -91

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Τεύχος9
Ειδικό θεματικό τεύχος: Πολιτισμικές ταυτότητες

Κατέβασε το τεύχος

“Μειονοτική εκπαίδευση και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κριτική του εκπαιδευτικού προγράμματος του μειονοτικού εθνικισμού και του εκπαιδευτικού κατευνασμού”

Αθανάσιος Ε. Γκότοβος

Σελίδες 13 – 56

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Εκπαιδευτικές Ανισότητες και Κοινωνικό Περιθώριο”

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου

Σελίδες 57 – 78

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ετερότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μέσα από το πρίσμα της Κριτικής Θεωρίας: το Σχολείο της Ένταξης”

Γιώργος Νικολάου

Σελίδες 79 –  106

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Κατανοώντας τις δυσκολίες υλοποίησης των διεθνών αποφάσεων για την προστασία των πολιτισμικών διαφορών: θεωρητικά διλήμματα και πολιτικά διακυβεύματα”

Γιώργος Σταμέλος

Σελίδες 107 – 130

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η πολυπολιτισμικότητα πέρα από την ανεκτικότητα”

Donaldo Macedo

Σελίδες 130 –  157

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2006
Τεύχος 6
Φάκελοι: Φινλανδική εκπαίδευση – εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Κατέβασε το τεύχος

“Μπορούμε να αντλήσουμε πρακτικής χρησιμότητας γνώσεις από τη μελέτη των ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων;» Η Φινλανδία και το μοντέλο της PISA”

Reijo Raivola

Σελίδες 11 – 23

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Συγκριτικό Επιχείρημα και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα του σήμερα. Η περίπτωση του «Φινλανδικού Μοντέλου»”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες 24 – 32

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Πρόγραμμα PISA: Αποτίμηση και Προκλήσεις”

Βασίλης Κουλαϊδής, Νίκος Παπαδάκης & Κώστας Δημόπουλος

Σελίδες 33 – 57

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το «Φινλανδικό Μοντέλο» ως Μεταρρυθμιστική Πρόταση για την Ελληνική Εκπαίδευση – Μια Αιρετική Αφήγηση”

Ανδρέας Καζαμίας

Σελίδες 58 – 65

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Πολιτική και Εκπαίδευση: Η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής στην ανεξάρτητη Κύπρο (1960-2005)”

Παναγιώτης Περσιάνης

Σελίδες 66 – 89

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Φάκελοι: Φινλανδική εκπαίδευση – εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

“Recent Educational Developments in Turkey”

Mustafa Şahin

Σελίδες 90 – 108

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Τεύχος 7

Ειδικό θεματικό τεύχος: Αξιολόγηση στη σχολική εκπαίδευση

Κατέβασε το τεύχος

“Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: επίσημες πολιτικές και συνδικαλιστικές αντιστάσεις”

Δημήτρης Χαραλάμπους-Ιωάννης Γκανάκας

Σελίδες 13 – 41

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“H αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού”

Παναγιώτης Ξωχέλλης

Σελίδες 42 – 59

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Διδακτικά Εγχειρίδια: Κριτική Αξιολόγηση της Γνωσιακής, Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας τους”

Ηλίας Ματσαγγούρας

Σελίδες 60 – 92

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών”

Γιώργος Φλουρής

Σελίδες 93 – 125

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Discrepancies between intended and achieved effects in school evaluation in international comparative perspective: empirical evidence and recommendations”

Hans-Georg Cotthoff

Σελίδες 126 – 142

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2005
Τεύχος 4

Ειδικό θεματικό τεύχος: Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Κατέβασε το τεύχος

“Ο λόγος περί ιδιωτικών πανεπιστημίων. Προπέτασμα της μεταρρυθμιστικής δυσπραγίας στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση;”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες 13 – 36

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως παράγων ανάπτυξης και ανταγωνισμού”

Δρακούλης Φουντουκάκος

Σελίδες 56 – 69

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Μπορεί και πρέπει το κράτος να διατηρήσει το μονοπώλιο της ανώτατης εκπαίδευσης στην κοινωνία της γνώσης;”

Νικόλαος Τραυλός

Σελίδες 70 – 79

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια. Πανάκεια τής Ανώτατης Εκπαίδευσης;”

Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Σελίδες 81 – 86

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“«Let it Come Down»? Δογματική Αμφισβήτηση και Καταγγελτική Υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου από Ομάδες Συμφερόντων”

Κώστας Λάβδας

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Κερδοσκοπία και άμιλλα”

Γεώργιος Κουμάντος

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Δημόσιες ετεροτοπίες και μη-δημόσιες ουτοπίες”

Γιάννης Πανούσης

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“H συζήτηση στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά και για τα μη-κερδοσκοπικά, μη-κρατικά πανεπιστήμια (εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα ;)”

Διονύσης Κλάδης

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“O σχηματισμός Ιδιωτικού – Δημοσίου στην αμερικανική μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση”

Jason N. Johnson & Clifton F. Conrad

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“O ρόλος των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Τουρκική Ανώτατη Εκπαίδευση στην αρχή του 21ου αιώνα”

İrfan Erdoğan

Σελίδες

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Τεύχος 5

Κατέβασε το τεύχος

“Η «ΑΜΣ» ως πολιτική «εκμάθησης», ως πρακτική «θέασης» και ως τεχνολογία «επιτήρησης». Επίκαιρος λόγος για την επανάκτηση της δημοφιλίας του συγκριτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης στην «Ευρώπη της Γνώσης»”

Γιώργος Πασιάς

Σελίδες 13 – 49

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η πρόκληση της διαθεματικότητας και η αποτελεσματικότητα της σχολικής πράξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη”

Ελένη Καρατζιά- Σταυλιώτη

Σελίδες  50 – 90

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ανοικτά Πανεπιστήμια και Εξ Αποστάσεως Πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές θεωρήσεις σε αναζήτηση ταυτότητας”

Αντώνης Λιοναράκης

Σελίδες 91 – 115

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Accountability or Accountancy? Governance and University Evaluation Systems in an Era of Performativity”

Anthony Welch

Σελίδες 116 – 145

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2004
Τεύχος 2

Κατέβασε το τεύχος

“Εκπαιδευτική Πολιτική και Οικονομικός Πραγματισμός: Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Σιγκαπούρη και την Κύπρο. Μια συγκριτική θεώρηση.”

Παναγιώτης Περσιάνης

Σελίδες  9 – 23

Περίληψη –  Κατέβασε το άρθρο

“Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του Βελγίου και της Ιρλανδίας”

Νίκος Παπαδάκης, Mark Murphy & Θεοδώρα Ροζάκη

Σελίδες 24 – 61

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκές παιδαγωγικές ταυτότητες.”

Σταύρος Μούτσιος

Σελίδες 62 – 94

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Παιδεία του Πολίτη – Η Περίπτωση της Ελλάδας.”

Λουκάς Πετρονικολός

Σελίδες 95 – 126

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Σκέψεις για την έννοια του πολίτη σήμερα από τη σκοπιά της Συγκριτικής Παιδαγωγικής”

Πέλλα Καλογιαννάκη

Σελίδες  127-139

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

Τεύχος 3

Κατέβασε το τεύχος

“Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα: Δεδομένα μιας διαχρονικής έρευνας με επιμέρους συγκριτικές αναφορές κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας”

Παναγιώτης Ξωχέλλης

Σελίδες 9-38

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση”

Σήφης Μπουζάκης

 

Περίληψη

“Other Fields and Ours: Academic Discourse and the Nature of Comparative Education”

Mark Bray

Σελίδες 61-85

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

2003
Τεύχος 1

Κατέβασε το τεύχος

“Παγκοσμιοποίηση και Παιδεία στη Νέα Κοσμόπολη Ύβρις παρά Ευλογία; Προβληματισμοί για την Ελλάδα”

Ανδρέας Μ. Καζαμίας

Σελίδες 13-43

Περίληψη –  Κατέβασε το άρθρο

“Το Πανεπιστήμιο στην Εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας και η Προσπάθεια Χειραγώγησης της Ιδεολογικής και Θεσμικής Μεταλλαγής”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες 43-67

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η αγωγή του πολίτη στη μεταδιπολική εποχή: προβλήματα παιδαγωγικής αξιοπιστίας”

Αθανάσιος Γκότοβος

Σελίδες 67-129

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Η λογική της σύγκρισης – Σύγκριση ως μέθοδος ή ως βασικός τρόπος σκέψης στον έλεγχο των υποθέσεων;”

Μιχάλης Κελπανίδης

Σελίδες 101-130

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο

“Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής: Μια Συγκριτική Ανάλυση”

Γιώργος Ψαχαρόπουλος

Σελίδες 131-160

ΠερίληψηΚατέβασε το άρθρο