“Αξιολόγηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ιστορική αποτύπωση και Κριτική”

Τεύχος 22

“Αξιολόγηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ιστορική αποτύπωση και Κριτική”

Άγγελος Καραγιάννης

Περίληψη

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στελεχών, όσο και του εκπαιδευτικού έργου στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναδεικνύεται η σκοπιμότητα για τη διενέργεια αξιολόγησης αλλά και η δύσβατη διαδρομή προς αυτή και γίνεται μνεία κυρίαρχων μοντέλων και βασικών ειδών και μορφών αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, καταγράφονται πρότερες και ισχύουσες ρυθμίσεις στη χώρα μας γύρω από το προκείμενο. Εν τέλει, επιχειρείται μια κριτική αποτίμηση.