“Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής: Μια Συγκριτική Ανάλυση”

Τεύχος 1

“Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής: Μια Συγκριτική Ανάλυση”

Γιώργος Ψαχαρόπουλος

Σελίδες

Περίληψη

Η μελέτη παρουσιάζει τον τρόπο αναγνώρισης τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή σε έντεκα Ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, ΗΠΑ και Καναδά. Όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, στις περισσότερες χώρες η αναγνώριση γίνεται από τα επαγγελματικά σωματεία καις τους εργοδότες. Όσον αφορά τους ακαδημαϊκούς τίτλους, στις περισσότερες χώρες αποφασίζουν τα πανεπιστήμια. Εκτός φυσικά από την Ελλάδα όπου αποφασίζει το Κράτος μέσω του ΔΙΚΑΤΣΑ.

Κατέβασε το άρθρο