«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης

Τεύχος 27

“«Ήπια ισχύς» και «εκπαιδευτική διπλωματία»: τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών ως μηχανισμοί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης”

Ιωάννης Ρουσσάκης

Σελίδες: 120 – 144

Περίληψη

Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές αποτελούν πρακτική με μακρά ιστορία. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αποκτήσει πρόσθετη σημασία είτε ως εργαλεία δημόσιας διπλωματίας, είτε ως ενέργειες διεθνοποίησης εκπαιδευτικών θεσμών και συστημάτων, έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον ερευνητών που εξειδικεύονται σε ζητήματα συγκριτικής και διεθνούς εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις δομημένες διεθνείς εκπαιδευτικές
ανταλλαγές ως δράσεις δημόσιας / εκπαιδευτικής διπλωματίας και ως εργαλεία εκπαιδευτικής διακυβέρνησης, με στόχο να συμβάλλει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας και της πολυεπίπεδης λειτουργίας των ανταλλαγών. Η προσέγγιση αυτή εκκινεί από την παραδοχή ότι η σύγχρονη δημόσια / εκπαιδευτική διπλωματία ως παράμετρος των πολιτικών «ήπιας ισχύος» αποτελεί δραστηριότητα διακυβέρνησης, η οποία κινητοποιεί δρώντες από διάφορες δομές και δίκτυα που βρίσκονται κάτω αλλά και πέρα από την «ομπρέλα» της κρατικής / κυβερνητικής εξουσίας. Η εργασία επιδιώκει, μέσα από αυτή τη σκοπιά, να διακρίνει τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές και να ταυτοποιήσει τη σύνδεσή τους με παραδοσιακούς, αλλά και νέους αναδυόμενους «χώρους» διαμόρφωσης, επικοινωνίας και αναθεώρησης εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών.

Κατέβασε το άρθρο