Ανακοίνωση θεματικού τεύχους / Πρόσκληση συγγραφής

Ανακοίνωση θεματικού τεύχους / Πρόσκληση συγγραφής

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις της συντακτικής επιτροπής για τον προγραμματισμό των επόμενων θεματικών τευχών του περιοδικού. Ο προγραμματισμός των θεματικών τευχών θα συνοδεύεται από πρόσκληση προς τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να συμβάλουν με εργασίες τους στα θεματικά τεύχη που ανακοινώνονται.